THOR S.L. GRUPPEN

 

Betongarbeten

Följ »
 

Start

Grunden för vår verksamhet är att med personal som är kvalificerade för uppgiften, som har hög medvetenhet om vikten av kvalitetssäkring och att i varje moment respektera omgivning och miljö samt att ta alla steg för att förhindra misstag, onödiga risker och alla typer av olyckor.

THORSL söker alltid minimera och kontrollera föroreningar, utsläpp av såväl gaser som pulver och avgaser liksom oljud vid arbeten.

THOR S. L. har certifikat som intygar att vi följer kraven för Integrerad Trippel Ledning enligt följande standard:

Certifkat UNE-EN ISO 9001: 2015 KVALITETS STYRNINGS SYSTEM

Certifkat UNE-EN ISO 14001: 2015 MILJÖ LEDNINGS SYSTEM

Certifkat UNE-EN ISO 18001: 2007 SÄKERHETS SYSTEM I ARBETSMILJÖN IMPLEMENTERINGS MODELLSEN 

“EFQM” FÖR HÖG KVALITET

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2004 - 2019 All rights reserved THOR, S.L. - Betongarbeten

14710 - Villarrubia - Córdoba (España)

www.thorsl.com | thor@thorsl.com

Start | Projekt | Tjänster | Kunder | Kontakt | Om THOR SL | Kvalitets- och miljöpolicy | Juridisk grund